RavNet Tel.+48 22 869 75 00| E-mail: biuro@ravnet.pl

Audyt IT

Wykonujemy audyty informatyczne skierowane w stronę małych, średnich oraz dużych firm. Naszym głównym terenem działania jest Warszawa i najbliższe okolice. Klienci mogą zamówić kompleksowy audyt systemów IT w swojej jednostce lub przegląd i weryfikację konkretnych (wybranych) obszarów. Analizy wykonują zespoły specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w swoim fachu – są to certyfikowani eksperci wąskich dziedzin IT.

Do przeprowadzania testów wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia i aplikacje, a wnioski udostępniamy zamawiającemu w postaci przejrzystego raportu z audytu informatycznego. W przystępny sposób opiszemy w nim to, co zastaliśmy w Twoim środowisku IT oraz wyjaśnimy, co powinieneś wdrożyć, aby Twój system był wydajny, bezpieczny i idealnie dopasowany do potrzeb.

Na czym polega audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to profesjonalna analiza wydajności i sprawności obszarów w infrastrukturze IT firmy. Prace polegają na przeglądzie i zebraniu informacji na temat działania całego systemu lub jedynie ściśle wybranych elementów. Celem takiego audytu w firmie jest zweryfikowanie systemu i jego modułów, procesów IT oraz pojedynczych informacji.

Pod uwagę bierze się m.in.:

 • obowiązujące wymogi prawne i ustalone normy,
 • procedury kontrolne,
 • stan bezpieczeństwa,
 • efektywność w stosowaniu danych rozwiązań w konkretnej organizacji.

Zebrane dane są szczegółowo analizowane. Na ich podstawie powstaje raport z audytu informatycznego, który opisuje mocne i słabe punkty infrastruktury oraz zawiera wskazówki dotyczące ich naprawy. Regularne audyty IT pozwalają dopasować firmową infrastrukturę do aktualnych potrzeb i zapewniają bezpieczeństwo jej działania.

Audyt firmy w zakresie IT może skupić się m.in. na kwestii:

 • bezpieczeństwa – wykrycie miejsc, które są słabo lub w ogóle nie zabezpieczone i wskazanie możliwości poprawy,
 • ekonomicznej – wykrycie najbardziej kosztownych elementów i wskazanie rozwiązań, które pomogą zredukować koszty utrzymania infrastruktury informatycznej,
 • rozwoju – sprawdzenie, które elementy warto zoptymalizować, aby dopasować infrastrukturę do dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności,
 • nowych technologii – ukazanie możliwości integracji infrastruktury IT w firmie z najnowszymi osiągnięciami informatyki.

Kiedy potrzebujesz audytu systemów IT?

Audyt systemów IT zamów, gdy:

 • obawiasz się, że system informatyczny w Twojej firmie nie jest bezpieczny (zabezpieczenia są zbyt słabe i posiadają luki podatne na włamania),
 • nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat działania infrastruktury IT w Twojej firmie,
 • chcesz sprawdzić, czy stosowany sprzęt, systemy i oprogramowanie są maksymalnie wydajne,
 • nie wiesz, czy sieć w Twojej firmie jest prawidłowo skonfigurowana,
 • chcesz zoptymalizować koszty utrzymania infrastruktury IT w jednostce,
 • chcesz wdrożyć nowe rozwiązania dopasowane do aktualnego poziomu rozwoju Twojej firmy,
 • chcesz zweryfikować posiadaną dokumentację na temat działania infrastruktury informatycznej,
 • chcesz zweryfikować pracę swojego działu informatycznego (lub konkretnych stanowisk),
 • nie wiesz, czy oprogramowanie w Twojej firmie jest legalne (czy licencje na programy nie wygasły).

Audyty IT w RavNet – zakres usług

Wykonujemy audyty IT w poniższych obszarach:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • sprzętu i technologii,
 • oprogramowania,
 • infrastruktury informatycznej (sieci, serwery, peryferia),
 • obiegu informacji w firmie (automatyzacja obiegu).

Audyt bezpieczeństwa sieci obejmuje:

 • bezpieczeństwo sieci LAN,
 • bezpieczeństwo sieci WAN,
 • konfigurację tuneli VPN,
 • bezpieczeństwo dostępu fizycznego,
 • odporność na ataki (np. DDOS).

Audyt wydajności sieci obejmuje:

 • parametry pracy urządzeń sieciowych,
 • obciążenie łączy w sieci LAN (podczas normalnej pracy firmy),
 • obciążenie łączy w sieci WAN (podczas normalnej pracy firmy),
 • zachowanie serwerów i urządzeń sieciowych podczas wymuszonego obciążenia,
 • analizę konfiguracji tuneli VPN i wydajności połączeń pomiędzy oddziałami,
 • optymalizację sieci,
 • redundancję sieci.

Audyt topologii sieci obejmuje:

 • topologię logiczną,
 • topologię fizyczną,
 • weryfikację konfiguracji urządzeń używanych w firmie (routery, switch, print server, access point),
 • sprawdzenie zgodności działania sieci z udostępnioną dokumentacją.

Audyt serwerów Windows

Jest to weryfikacja pod kątem wydajności i konfiguracji.

Podczas procesu analizujemy:

 • obciążenie serwerów,
 • konfigurację systemu oraz programów (SQL, Exchange),
 • aktualizacje systemu oraz programów,
 • poprawność konfiguracji interfejsów sieciowych oraz ich obciążenia,
 • działające usługi i programy,
 • politykę GPO (wydajność, duplikacja, użyteczność),
 • dzienniki zdarzeń systemowych.

Audyt stosowanych w firmie serwerów VMWARE ESX, Hyper-V

Przeprowadzamy weryfikację pod kątem wydajności i konfiguracji.

Analizujemy:

 • obciążenie serwerów,
 • system dyskowy,
 • konfigurację systemu,
 • poprawność konfiguracji interfejsów sieciowych wraz z ich obciążeniem.

Audyt bezpieczeństwa serwerów obejmuje weryfikację:

 • udostępnionych usług sieciowych,
 • praw dostępu (system operacyjny, pliki, foldery),
 • praw dostępu do administracji SQL, Exchange i innymi kluczowymi usługami,
 • działających usług i uprawień do każdej z nich (sprawdzamy, na których kontach działają poszczególne usługi),
 • obiektów Active Directory (użytkownicy, udostępnienia, grupy zabezpieczeń),
 • wykonywania kopii zapasowych,
 • zdolności odtworzenia systemu w przypadku utraty danych,
 • procedur Disaster Recovery,
 • ustawień zapory sieciowej, zapory systemu Firewall, systemów IDS oraz innych zabezpieczeń,
 • polityki bezpieczeństwa i procedur (blokowanie komputerów, tworzenie nowych dostępów).

Audyt sprzętowy serwerów obejmuje sprawdzenie:

 • ustawień BIOS,
 • kontrolera dysków RAID,
 • wersji oprogramowania fizycznego płyty głównej, kontrolerów dysków RAID i sprzętu do systemów zarządzania zdalnego.

Audyt zasilaczy awaryjnych UPS obejmuje weryfikację:

 • ostatniego testu i kalibracji zasilacza awaryjnego,
 • obciążenia,
 • zarządzania serwerami, które są włączane w przypadku braku prądu i wyczerpania baterii,
 • powiadomień.

Wykonujemy także audyty konkretnych stanowisk pracy:

 • standard firmowego oprogramowania,
 • zapis danych firmowych na komputerze,
 • ustawienia programu pocztowego,
 • ustawienia przeglądarek internetowych,
 • ustawienia programów produkcyjnych,
 • aktualizacja zabezpieczenia antywirusowego,
 • aktualizacje systemu operacyjnego,
 • szyfrowanie dysków twardych,
 • uprawnia do komputerów.

Audyt legalności oprogramowania

Polskie firmy muszą przygotować się na coraz częstsze kontrole służ chroniących prawa autorskie twórców oprogramowania. Obawiasz się, że w Twojej jednostce mogą być wykorzystywane nielicencjonowane aplikacje? Najczęściej jest to efektem bałaganu organizacyjnego i niepilnowania terminów wygaśnięcia licencji. Czasami pracownicy instalują na służbowych komputerach programy pobrane z Internetu, które bywają nielegalne. Wiele darmowych aplikacji można (zgodnie z prawem) wykorzystywać w domu, ale nie w celach komercyjnych.

Jedną z naszych usług jest profesjonalny audyt legalności oprogramowania w Warszawie. Pozwala on wykryć i wyeliminować z użytku firmowego nielegalne aplikacje, których stosowanie mogłoby narazić firmę na wysokie kary.

Audyt legalności oprogramowania obejmuje:

 • kompleksową inwentaryzację oprogramowania – zbieramy informacje o urządzeniach tworzących system informatyczny, tworzymy listę aktualnych licencji i porównujemy ją z programami faktycznie zainstalowanymi na firmowych komputerach,
 • odnowienie wygasłych licencji,
 • usunięcie nielegalnego oprogramowania – sporządzamy raport, a następnie usuwamy z firmowych urządzeń aplikacje, które są nielegalne w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych,
 • przygotowanie polityki bezpieczeństwa – wprowadzamy kompleksowe rozwiązania dopasowane do biznesu Klienta, które mają na celu wyeliminowanie przyszłego ryzyka korzystania z nielicencjonowanych programów.

Audyt IT – korzyści dla Twojej firmy

Profesjonalny audyt IT przyniesie szereg korzyści Twojej firmie:

 • uzyskasz szczegółowe informacje o zasobach, którymi dysponujesz (sprzętowe, systemowe, oprogramowanie),
 • otrzymasz certyfikację (firmy audytowe działają m.in. według norm COBIT, ISO 9001, ITIL)  i podniesiesz prestiż swojego przedsiębiorstwa,
 • poprawisz bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie,
 • unikniesz włamań cyberprzestępców na firmowe serwery (wycieki danych mogłyby narazić Cię na ogromne koszty finansowe i wizerunkowe),
 • zredukujesz koszty zbędnych licencji i oprogramowania,
 • wyeliminujesz niepotrzebny sprzęt,
 • wyeliminujesz błędy w działaniu sieci, serwerów, sprzętu, systemów i oprogramowania,
 • podniesiesz wydajność pracy w organizacji,
 • unikniesz poważnych awarii infrastruktury IT,
 • dopasujesz zgodność posiadanych licencji z wymogami prawnymi ustaw i norm (unikniesz kar z powodu zaniedbań),
 • zyskasz nowe pomysły na rozbudowę i usprawnienia infrastruktury IT w firmie.

Raport z audytu informatycznego

Nasi audytorzy przygotują dla Twojej firmy szczegółowy raport z audytu informatycznego – zgodny z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi RavNet.

W dokumencie tym przedstawimy:

 • cel audytu,
 • zadania wykonane na etapie planowania,
 • zadania wykonane podczas właściwej realizacji audytu,
 • dokładny opis wykrytych błędów,
 • zalecenia dotyczące najskuteczniejszych sposobów eliminacji błędów,
 • wnioski z audytu.

Firmy zamawiające kompleksowy audyt informatyczny w Warszawie w raporcie znajdą:

 • opis techniczny dostępnej infrastruktury IT,
 • dane na temat licencji oprogramowania,
 • analizę bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • opis zgodności sprzętu z udostępnioną dokumentacją,
 • opis kontroli legalności oprogramowania,
 • ocenę stanu technicznego sprzętu,
 • zalecenia dotyczące poprawy jakości funkcjonowania całego systemu IT w jednostce.

Audyt systemów IT – dlaczego z RavNet?

Audyty systemu IT z RavNet to gwarancja:

 • profesjonalnej obsługi opartej o nasze wewnętrzne procedury,
 • dopasowania usługi do potrzeb Twojej firmy (możliwość wyboru audytu całkowitego lub częściowego),
 • szczegółowej weryfikacji poszczególnych obszarów infrastruktury IT,
 • testów przeprowadzanych przez wąsko wyspecjalizowanych informatyków,
 • przygotowania dokładnego raportu z opisem przeprowadzanych działań, wykrytymi błędami i sugestiami ich naprawy,
 • przygotowania planu naprawczego dopasowanego do Twojej branży, wewnętrznej polityki firmy oraz planów rozwoju działalności.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym konsultantem – odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy indywidualną ofertę specjalnie dla Twojej firmy!

Rozwiązania dedykowane:

Małe firmy

Średnie i duże
przedsiębiorstwa

Korporacje

Korzyści

Obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą IT w firmie.

Możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy.

Dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej.

Bezpieczeństwo i ciągłość działania poprzez zapewnienie ciągłej dostępności specjalistów (brak urlopów, chorób).

Zmniejszenie ilości awarii poprzez ciągły system monitoringu.

Pracujemy dla najlepszych

Action
WUW
PWN
Stentor
Unipharm
Eurest
Arc
Drukarnia perfekt
Arkadia Holding
Inżynier budownictwa
Lark
Drewno Centrum
Hit Medica

Profesjonalne doradztwo w zasięgu ręki.
Skontaktuj się z nami.

Prosimy obliczyć 2 plus 1.
* pola obowiązkowe
Zadzwoń Napisz