RavNet Tel.+48 22 869 75 00| E-mail: biuro@ravnet.pl

Doradztwo i konsulting IT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo informatyczne w Warszawie i zdalnie oparte o wieloletnie doświadczenie w branży oraz ekspercką wiedzę zespołu RavNet. Nasi doradcy pomogą Ci rozwiązać wszystkie problemy na dowolnym etapie użytkowania nowoczesnych technologii IT. Rozpoznamy potrzeby Twojej firmy, określimy rozwiązania pozwalające zoptymalizować działanie systemów informatycznych, zaplanujemy, zaprojektujemy i wdrożymy nowoczesne systemy, które pozwolą usprawnić procesy biznesowe oraz obieg informacji. Przeanalizujemy nie tylko wewnętrzną sytuację przedsiębiorstwa, ale także jego otoczenie i zadbamy o dobór trudnych do skopiowania narzędzi, które pozwolą Ci o krok wyprzedzić konkurencję.

Mamy indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta. Usługa konsultingu informatycznego składa się z czterech etapów:

A

Analiza potrzeb Klienta oraz dostępnych na rynku rozwiązań.

B

Prezentacja kilku wariantów technologii i/lub narzędzi, za pomocą których potrzeba Klienta zostanie zrealizowana.

C

Prezentacja szczegółowej wyceny wybranego wariantu lub wariantów.

D

Możliwość wdrożenia nowych rozwiązań w infrastrukturze Klienta.

Doradztwo i consulting IT – na czym polega?

Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny, consulting IT) to szereg specjalistycznych usług obejmujących wsparcie z zakresu różnych dziedzin IT dla przedsiębiorstw oraz instytucji administracji państwowej lub samorządowej. W zakresie doradztwa informatycznego znajduje się dobór sprzętu, oprogramowania i technologii teleinformatycznych oraz projektowanie, wdrażanie i utrzymanie najbardziej wydajnych systemów komputerowych. Consulting IT ma na celu optymalne wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w celu realizacji celów jednostki. Warto podkreślić, że nie jest to usługa jednorazowa, ale ciąg zdarzeń, które są koordynowane przez specjalistyczną firmę konsultingową na zlecenie konkretnego Klienta.             

Doradztwo i konsulting IT obejmują:

 • planowanie i projektowanie rozwiązań informatycznych,
 • wdrożenia rozwiązań informatycznych,
 • szkolenia dla pracowników pozwalające na optymalne wykorzystanie wdrożonych rozwiązań IT.

IT consulting – kiedy go potrzebujesz?

Usługi doradcze IT sprawdzą się zarówno w korporacjach, jak i w sektorze MSP. Fachowe doradztwo i ekspercka wiedza pozwalają zoptymalizować infrastrukturę informatyczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych (niezależnie od branży, w której działają).

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz fachowego wsparcia? IT consulting pozwoli Ci odpowiedzieć na pytania:

 • Czy system IT w Twojej firmie jest odpowiednio dobrany do strategii biznesowej?
 • Czy architektura IT wspiera rozwój biznesu?
 • Czy system IT funkcjonuje bezpiecznie?
 • Jaki system ERP/CRM najlepiej pasuje do potrzeb Twojej firmy?
 • Jak szybko i sprawnie wdrożyć system ERP/CRM?
 • Jak zoptymalizować zarządzanie infrastrukturą IT w firmie?
 • Jak rozwiązać problemy z działaniem systemu IT?

Konsulting IT – Warszawa

Od ponad 20 lat obserwujemy rozwój i znaczenie branży informatycznej w prowadzeniu biznesu. Głównym terenem działania firmy RavNet jest Warszawa i najbliższe okolice. Śledzimy nowoczesne systemy i ich działanie oraz pojawiające się wraz z nimi zagrożenia. Zgromadzoną wiedzą dzielimy się z Klientami, oferując im kompleksowe doradztwo i konsulting informatyczny we wszystkich obszarach IT (od momentu doboru rozwiązań i zaprojektowania planu ich wdrożenia przez rozwiązywanie problemów aż po opracowanie kompleksowych strategii rozwoju infrastruktury informatycznej szytej na miarę indywidualnych potrzeb).

Nasz zespół audytorów rzetelnie przeprowadza inwentaryzację zasobów sprzętowych oraz oprogramowania obecnie posiadanego przez Klienta. Następnie dostarczamy garść specjalistycznej i sprawdzonej wiedzy na temat zakresu obecnych zmian na rynku i technologii najlepiej dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Wiele lat doświadczenia w sektorze informatyki i konsultingu pozwoliło nam zdobyć dane na temat punktów najważniejszych w konkretnych branżach. Dzięki temu dostarczamy Klientom informacje najlepiej dopasowane do charakteru konkretnej działalności i sposobów najkorzystniejszej optymalizacji architektury IT.

Jesteśmy neutralni technologicznie. Konsulting telekomunikacyjny i usługi  doradcze IT opieramy wyłącznie na przekazaniu rzetelnych danych o najlepszym na rynku sprzęcie i urządzeniach dopasowanych do branży. Nie narzucamy naszym Klientom konkretnych marek czy modeli. Przedstawiamy szereg propozycji do akceptacji wraz z plusami i minusami poszczególnych rozwiązań.

Doradztwo i konsulting informatyczny obejmuje 3 główne obszary:

 • strategię IT – pomagamy dobrać rozwiązania dopasowane do aktualnej strategii oraz planów rozwoju biznesu w przyszłości. Wspólnie z Klientem dobieramy i konfigurujemy najlepsze produkty oraz usługi informatyczne,
 • transformację architektury IT – pomagamy dobrać strategię rozbudowy infrastruktury IT (metamorfozę cyfrową) w taki sposób, aby firma Klienta zyskała przewagę nad swoją konkurencją i wyznaczała nowe standardy na rynku,
 • wsparcie IT – nasi eksperci zapewniają rzetelną wiedzę i porady ułatwiające codzienne korzystanie z dobranych produktów i usług. Wspieramy w utrzymaniu infrastruktury oraz rozwoju oprogramowania.

Doradztwo i consulting informatyczny z RavNet – zakres usług

Doradztwo IT oferowane przez RavNet obejmuje m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu celów dla projektów,
 • wsparcie podczas uruchamiania projektów,
 • pomoc podczas tworzenia planów doboru dostawców do projektów,
 • określenie uwarunkowań biznesowych, do których powinny być dopasowane nowe systemy IT wdrażane w firmie (na podstawie strategii rozwoju biznesowego Klienta),
 • przeglądy środowiska IT w firmie i przygotowanie spisu warunków technicznych potrzebnych do wdrożenia nowego systemu,
 • sporządzanie zapytań ofertowych dla dostawców sprzętu, systemów i oprogramowania,
 • sporządzanie wymagań funkcjonalnych,
 • tworzenie list systemów IT dopasowanych do specyfiki branży i indywidualnych potrzeb Klienta,
 • tworzenie list dostawców  IT oferujących produkty wpisujące się w aktualne potrzeby Klienta,
 • wsparcie na etapie doboru oferty (kryteria doboru dostawców i systemów, doradztwo w ocenie konkretnych ofert, dokumentacja prac komisji przetargowej),
 • doradztwo podczas opracowywania treści umów z dostawcami,
 • wparcie na etapie negocjacji zapisów umów z dostawcami,
 • pomoc w sporządzaniu planów i harmonogramów wdrażania systemów,
 • pomoc na etapie wdrażania projektów,
 • pomoc z zakresu zarządzania prowadzonymi projektami IT,
 • przeglądy powdrożeniowe projektów,
 • doradztwo z zakresu projektowania aplikacji (funkcjonalności, struktura danych aplikacji, cele projektu, wymogi funkcjonalne i niefunkcjonalne, wymogi biznesowe).

Dobór najlepszego systemu informatycznego

System informatyczny stanowi znaczną część budżetu przeznaczonego na budowę infrastruktury IT, dlatego powinien być indywidualnie dobrany pod kątem potrzeb konkretnej firmy. Nasi konsultanci analizują procesy finansowe, produkcyjne i związane z gospodarką magazynową w firmie Klienta pod kątem systemów klasy ERP/MRP.

W ramach tej usługi:

 • opisujemy procesy biznesowe w firmie Klienta,
 • wykonujemy analizę rynku pod kątem dostępnych rozwiązań,
 • sporządzamy specyfikację wymagań dla systemu ERP/MRP, CRM,
 • sporządzamy kompleksowe zapytania ofertowe,
 • pomagamy dobrać konkretny system oraz dostawcę,
 • weryfikujemy umowy,
 • wspieramy Klienta w negocjacjach,
 • obejmujemy nadzór nad wdrożeniem sytemu.

Analiza środowiska IT

Eksperci RavNet analizują kondycję infrastruktury technologicznej w firmie Klienta oraz sposób wykorzystania systemów IT.

W ramach tej usługi:

 • wykonujemy inwentaryzację wykorzystywanych systemów,
 • analizujemy wykorzystywane funkcjonalności systemów,
 • analizujemy funkcjonalności, które nie zostały wdrożone, a byłyby korzystne dla potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa,
 • analizujemy problemy związane z utrzymaniem systemów (m.in. słabą efektywność),
 • analizujemy problemy użytkowników z wdrożonymi systemami (m.in. powtarzające się błędy),
 • analizujemy organizację wsparcia dla użytkowników systemu (procedury utrzymania systemu, usługi helpdesk),
 • oceniamy inwestycje, które pozwoliłyby zoptymalizować strukturę IT pod kątem potrzeb biznesu Klienta,
 • wykonujemy ocenę ryzyka związanego z utrzymaniem systemu informatycznego.

Zarządzanie projektem IT

W ramach tej usługi:

 • analizujemy wymogi przedsiębiorstwa,
 • przygotowujemy harmonogram projektu,
 • kontrolujemy realizację projektu wdrożeniowego,
 • dokonujemy sprawdzenia i odbioru systemu od dostawcy,
 • wykonujemy testy funkcjonalne,
 • wykonujemy testy wydajnościowe,
 • raportujemy realizację projektu.

Consulting IT – korzyści dla Klienta

Zastanawiasz się, co zyskasz korzystając z usług doradczych? Konsulting IT pozwoli Ci odnieść szereg korzyści.

Zyskasz:

 • fachową analizę aktualnej sytuacji oraz potrzeb technologicznych Twojej firmy,
 • doradztwo wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie optymalnego wykorzystania rozwiązań IT w procesach biznesowych,
 • niezależne porównanie rozwiązań (sprzętu, usług) dostępnych na rynku,
 • dobór najlepszej strategii wdrażania nowych technologii,
 • projekt obiegu informacji w Twojej firmie,
 • racjonalizację infrastruktury IT w Twojej firmie,
 • przewidywalność kosztów niezbędnych do rozbudowy rozwiązań IT,
 • ograniczenie ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji,
 • wzrost przychodów lub spadek kosztów (optymalizację budżetu IT),
 • dopasowanie rozwiązań do obecnych standardów, regulacji korporacyjnych i wymogów prawnych.

Doradztwo i konsulting IT – dlaczego w RavNet?

Usługi doradcze IT świadczone przez RavNet to gwarancja:

 • dostępu do rzetelnej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem oraz realizacją bardzo wymagających projektów dla wielu różnych branż,
 • wsparcia w codziennym użytkowaniu infrastruktury IT (udzielanego przez certyfikowanych doradców),
 • analizy aktualnej sytuacji oraz indywidualnych potrzeb firmy i dopasowania do nich najlepszych rozwiązań,
 • dostępu do zaawansowanych narzędzi technologicznych gwarantujących pełne bezpieczeństwo architektury IT,
 • przeglądu rynku dostawców sprzętu, produktów i usług pod kątem potrzeb Twojej firmy,
 • pomocy w wynegocjowaniu najlepszych warunków umów z dostawcami,
 • doboru najlepszych technologii informatycznych z położeniem nacisku na optymalizację wydatków Klienta na IT,
 • wyłącznie sprawdzonych i wiarygodnych rozwiązań – nie jesteśmy zależni od konkretnych dostawców.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym konsultantem. Opowiedz nam o swojej firmie i jej potrzebach, a my wyjaśnimy Ci, jak profesjonalny konsulting IT może wpłynąć na działanie oraz rozwój Twojego biznesu.

Rozwiązania dedykowane:

Małe firmy

Średnie i duże
przedsiębiorstwa

Korporacje

Korzyści

Uwolnienie zasobów ludzkich poprzez zaangażowanie technologii i możliwość delegowania ich do innych działań.

Optymalizacja kosztów i czasu realizacji funkcjonalności przez wybór optymalnej technologii lub narzędzi – wykorzystanie naszego szerokiego doświadczenia.

Usprawnienie i ustandaryzowanie działań w ramach procesów.

Pracujemy dla najlepszych

Action
WUW
PWN
Stentor
Unipharm
Eurest
Arc
Drukarnia perfekt
Arkadia Holding
Inżynier budownictwa
Lark
Drewno Centrum
Hit Medica

Profesjonalne doradztwo w zasięgu ręki.
Skontaktuj się z nami.

Prosimy dodać 5 i 6.
* pola obowiązkowe
Zadzwoń Napisz